Stichting

Onderstaande gegevens hebben betrekking op Stichting Erwin Racing:

Statutaire naam Stichting Erwin Racing
Oprichtingsdatum 15 Mei 2018
Adres Zweelerbrink 53, 7812JC Emmen
Email info@erwinracing.nl
Website www.erwinracing.nl
Telefoon 06-25474621
Kamer van Koophandel 7166 9949
ABN AMRO Bank NL84ABNA0823733912
RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkings-verbanden) 85 88 03 562
Doelstelling Het steunen, financieren en begeleiden van race talent.
Hoofdlijnen van het beleidsplan Beleidsplan voor de jaren 2018 tot en met 2021


Visie en missie

Veel race talenten weten niet door te breken vanwege een gebrek aan financiƫle middelen. Stichting Erwin racing wil deze talenten begeleiden. Dit zal gedaan worden door ervaringsdeskundigen en waar mogelijk zal het talent financieel ondersteund worden.

Voorzitter Erwin (E.E.) Jalving
Secretaris Eric (E.) Stoffers
Penningmeester Bastiaan (B.E.) Welbergen
Beloningsbeleid Het bestuur ontvangt geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Er is afgesproken dat de bestuursleden van dit recht geen gebruik zullen maken.

Beleidsplan voor de jaren 2018 tot en met 2021

Visie en missie
Wij vinden dat alle talenten in de kartsport de kans moeten krijgen om zich te bewijzen. Wij willen dit realiseren door talenten te begeleiden en waar mogelijk financieel te ondersteunen. Om financiƫle steun te realiseren zal Stichting Erwin Racing sponsorgelden verwerven.

Ambities

  • We gaan in de komende 3 jaar talenten ondersteunen in het Nederlands kampioenschap karting;
  • De ambitie is om met het geselecteerde talent het Nederlands kampioenschap te winnen en het talent te ondersteunen richting een hogere raceklasse;
  • Om het racetalent optimaal te kunnen ondersteunen gaan wij sponsorgelden verwerven. Met dit sponsorgeld wordt het race talent financieel ondersteund.

Stappenplan

  • We gaan donateurs en sponsoren werven;
  • We gaan o.a. via onze website nieuws en berichten verspreiden;
  • We gaan de voortgang publiceren op onze website www.erwinracing.nl;
  • We gaan een samenwerking zoeken met bekende media in de racewereld.

Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden. De bestuursleden hebben ook afgesproken dat ze geen vergoeding van gemaakte kosten zullen vragen.